اختلال وسواس

وسواس فکری- عملی(OCD)

وسواس فکری- عملی(OCD) چیست؟ علل، علائم و درمان

وسواس فکری- عملی(OCD) نوعی اختلال اضطرابی است که ویژگی مشخصه آن افکار غیرقابل کنترل و ناخواسته و الگوهای مکرر رفتاری است که فرد برای انجام آن احساس اجبار می‌کند. این افراد به دلیل افکار ناخواسته، ناخوشایند و بی‌ربط و ترس‌های غیرمنطقی که دائما به ذهنشان می‌آید، رنج زیادی را تحمل می‌کنند. آنها به دلیل ناتوانی در تحمل و کنترل این رنج، احساس نیاز می‌کنند تا یک رفتار خاص را مدام تکرار کنند. این افکار مزاحم، بی‌ربط و استرس‌زا را وسواس فکری و رفتارهای تکراری که فرد برای کاهش رنج ناشی از این افکار انجام می‌دهد را وسواس عملی می‌گویند. در واقع این افکار و رفتارها اغلب منجر به اضطراب شدید، صرف وقت زیاد و اختلال در زندگی افراد می‌شوند.

درمان اختلال وسواس با نوروتراپی

فرد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی یا OCD، رفتار و تفکرات وسواس‌گونه‌ی زیادی دارد و این افکار و رفتارها به صورت تکرار شونده به سراغ فرد می‌آیند و در صورتی که فرد به آن‌ها توجهی نداشته باشد، دچار اضطراب شدید می‌شود.