اختلال شخصیت نمایشی چیست؟

اختلال شخصیت نمایشی چیست؟ + تشخیص، علائم و درمان

اختلال شخصیت نمایشی یکی از انواع اختلالات روانی است. این افراد داری شخصیت شاد، سرزنده، خودمحور، مغرور، وابسته و هیجانی هستند. رفتارهای تاییدجویانه و انتقادناپذیر بودن این افراد، باعث می‌شود که مستعد سرخوردگی و افسردگی شوند. مبتلایان به این اختلال، احساسات واقعی خود را بروز نمی‌دهند و بیشتر تمایل دارند واقعیت را پشت رفتارهای اغواگرانه و جذاب خود پنهان کنند. عزت نفس این افراد به تأیید دیگران بستگی دارد؛ این افراد دارای یک وضعیت متغییر روحی هستند که باور دارند توانایی‌ها و استعدادهایشان در گروی میزان توجه دیگران است در نتیجه با تأثیر پذیری از محیط رفتار می‌کنند و سعی دارند دیگران را تحریک کنند تا دائما به آنها توجه شود و تشویق و تحسین شوند. بنابراین برای جلب توجه اطرافیان و دیده‌شدن، حاضر هستند هرگونه رفتاری را بدون درنظر گرفتن جوانب آن انجام دهند. احساسات شدید، ناپایدار و اغراق‌آمیز افراد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی باعث می‌شود این افراد هرگز نتوانند تصمیمات درستی بگیرند.