اختلال یادگیری

اختلال نارساخوانی (دیسلکسیا) + درمان نارساخوانی با نوروفیدبک

اختلال نارساخوانی یا دیسلکسیا یکی از انواع اختلالات یادگیری در کودکان می‌باشد که می‌تواند کودک شما را در دوران مدرسه با مشکلات متعددی روبه‌رو کند. کودکانی که مبتلا به اختلال نارساخوانی هستند، در خواندن و نوشتن دچار مشکل می‌شوند و معمولا نمی‌توانند ارتباط دقیقی بین شکل گفتاری و نوشتاری کلمات برقرار کنند.

درمان اختلال یادگیری در کودکان

اختلال یادگیری یکی از اختلالات رایج در میان کودکان است که معمولا خود را از سنین مدرسه نشان می‌دهد. کودک مبتلا به اختلال یادگیری، در آموزش و یادگیری برخی از مهارت‌ها دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند مثل سایر کودکان به یادگیری بپردازند.