تست IVA چیست؟ چگونه انجام می شود؟

تست IVA که به اسم تست توجه و تمرکز نیز معروف است، یکی از تست‌ها و آزمون‌های روانشناختی برای تشخیص انواع اختلال بیش فعالی و نقص توجه در کودکان و بزرگسالان است. این تست به نوروتراپیست و روانشناس کمک می‌کند تا بتواند اختلال بیش فعالی و نوع آن را در افراد تشخیص دهند.