طرحواره درمانی

طرحواره چیست؟ + انواع طرحواره و طرحواره درمانی

طرحواره درمانی یکی از روش‌های جدید روانشناسی و روانکاوی است که بررسی و حل مشکلاتی که ریشه در کودکی افراد دارد می‌پردازد. در طرحواره درمانی، ما به دنبال اصلاح طرحواره‌های ناسازگار هستیم.